Kiedy ludzie rozpoczynają pracę, w związku z narażeniem na nowe lub zwiększone ryzyko i gdzie istniejące umiejętności mogą stać się niezrozumiałe. Podobnie jak wielu pracodawców, możesz nie być w stanie samodzielnie zorganizować tego szkolenia, w takim przypadku będziesz potrzebować kompetentnej pomocy. Przepisy BHP wymagają, aby skonsultować się z pracownikami lub ich przedstawicielami w kwestiach bezpieczeństwa i higieny pracy. Przedstawiciele powołani na podstawie któregokolwiek z tych przepisów mają prawo do zwolnienia z wynagrodzenia za szkolenie w zakresie swoich obowiązków. Co z osobami prowadzącymi działalność na własny rachunek? Jeśli osoba pracująca pod Twoją kontrolą i kierownictwem jest traktowana jako osoba prowadząca działalność na własny rachunek do celów podatkowych i ubezpieczenia społecznego, może ona jednak być traktowana jako twój pracownik do celów ochrony[…]

Category :