Po co przestrzegać przepisy BHP?


Kiedy ludzie rozpoczynają pracę, w związku z narażeniem na nowe lub zwiększone ryzyko i gdzie istniejące umiejętności mogą stać się niezrozumiałe. Podobnie jak wielu pracodawców, możesz nie być w stanie samodzielnie zorganizować tego szkolenia, w takim przypadku będziesz potrzebować kompetentnej pomocy. Przepisy BHP wymagają, aby skonsultować się z pracownikami lub ich przedstawicielami w kwestiach bezpieczeństwa i higieny pracy. Przedstawiciele powołani na podstawie któregokolwiek z tych przepisów mają prawo do zwolnienia z wynagrodzenia za szkolenie w zakresie swoich obowiązków.

Co z osobami prowadzącymi działalność na własny rachunek?
Jeśli osoba pracująca pod Twoją kontrolą i kierownictwem jest traktowana jako osoba prowadząca działalność na własny rachunek do celów podatkowych i ubezpieczenia społecznego, może ona jednak być traktowana jako twój pracownik do celów ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Dlatego musisz podjąć odpowiednie działania, aby je chronić. Szkolenia BHP natomiast są obowiązkowe dla każdego pracownika i warto o tym pamiętać. Takie szkolenia dają naprawdę wiele możliwości – co z całą pewnością jest ogromną zaletą.

Sprawdź szczegóły